Gigabyte RTX 2060 rev 2.0

699,00

Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 6G (rev. 2.0) – 6 Go

Description

• Gigabyte GeForce RTX 2060 D6 6G (rev. 2.0)
• 6 Go GDDR6
• 3 x DisplayPort 1x HDMI
• PCI Express 3.0 16x